Rozhovor o novodobom energetickom fenoméne Slovákov. Koľko mi ušetrí + na čo si dať pozor

Tepelné čerpadlá (TČ) sú jedným z najzaujímavejších riešení, ako sa dá v domácnosti ušetriť na energiách a zároveň znížiť uhlíkovú stopu v domácnosti. Slovenská inovačno-energetická agentúra (SIEA) eviduje vysoký záujem o poukážky na ich inštaláciu, pričom sa bezpochyby jedná o jedno z hlavných ekologických riešení, na ktoré Slováci prechádzajú.

Mnoho Slovákov ale ešte stále nemá jasno v tom, či sa im tepelné čerpadlo oplatí a čo všetko vôbec jeho inštalácia zahŕňa. Prispeje mi na ňu štát? „Skrytým strašiakom“ sa môže v niektorých prípadoch zdať byť životnosť či servisovanie takéhoto vykurovacieho riešenia. Iní si zase nie sú istý, či bude takéto čerpadlo fungovať aj u nich doma. A v neposlednej rade – neexistuje len jeden druh tepelného čerpadla, ktorý je teda práve pre mňa najlepší?

Aby sme zodpovedali tieto a množstvo ďalších otázok, ktoré Slovákom nielen uľahčia rozhodovanie, ale aj hľadanie dotácií a financovania, Portál FonTech.sk sa spojil z expertmi zo SIEA, aby sme ti priniesli tohto veľkého sprievodcu tepelnými čerpadlami. Na naše otázky odpovedali Mária Pevná a Martina Lešinská, ktoré sa zaoberajú odborným poradenstvom aj práve v takýchto otázkach.

Na pravej strane obrázka sa nachádza muž pokladajúci fotovoltické panely, na ľavej strane sa nachádza tepelné čerpadlo.

Unsplash/Pixabay

Čo Slovákov najviac motivuje, aby investíciu do tepelného čerpadla zvážili?

Najväčší rozmach a rast inštalácii TČ šiel ruka v ruke so stavebným „boomom“. Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa sprísnili. Aktuálne môžu získať stavebné povolenie iba novostavby v energetickej triede A0, čo predstavuje pri rodinných domoch hodnotu globálneho ukazovateľa primárnej energie nižšiu ako 54 kWh/(m2.a). Tento parameter je len veľmi ťažko dosiahnuteľný bez využitia obnoviteľného zdroja energie.

Ďalšou takou motiváciou je aj lokalizácia novostavieb, ktoré sa častokrát nachádzajú mimo plynofikovaných oblastí a vybudovanie prípojky plynu by bolo výrazne drahšie. Ľudí odrádza aj vybavovanie pripojenia dvoch energetických médií, teda elektriny a plynu.

Ak sa Slovák rozhoduje, či by mal takúto investíciu zvážiť, v čom spočívajú najväčšie výhody tepelného čerpadla?

V prospech tepelného čerpadla hrá aj jeho združená funkcia. Vie vykurovať, ohrievať teplú vodu a aj chladiť.  Medzi jeho silné stránky patrí bezobslužnosť, jednoduchá regulácia, komfortná obsluha, prevádzka bez emisií a ekologickosť. V porovnaní s čisto elektrickým vykurovaním sú prevádzkové náklady určite nižšie.

Bing Image Creator

Nie všetko je ale rúžové. Ktoré nevýhody hrajú v neprospech tepelného čerpadla?

Nevýhodou sú vyššie investičné náklady v porovnaní s plynovým kotlom, alebo elektrokotlom či s elektrickými rohožami. Pozornosť je potrebné venovať miestu inštalácie vonkajšej jednotky. Čerpadlo je nevyhnutné umiestniť tak, aby nerušilo obyvateľov domu, ani susedov. Určite by nemalo byť v blízkosti okien spálne či detskej izby. Správna orientácia je smerom k voľnému pozemku alebo k ceste. Ak sú vzdialenosti medzi domami malé, možno použiť špeciálne protihlukové kryty. Oplatí sa pritom spoľahnúť na profesionálne riešenia a odporúčania výrobcov zariadenia. Nie je vhodné zavesiť tepelné čerpadlo na stenu obytnej časti domu, pretože sa môžu šíriť vibrácie a hluk.

Ak sa pre takúto investíciu rozhodnem, koľko mi dokáže takéto zariadenie ušetriť oproti kúreniu na plyn, respektíve elektrinu?

Toto inovatívne zariadenie dokáže ušetriť nemalé financie. Teplo na vykurovanie odoberá zadarmo z okolitého prostredia zo vzduchu, zeme alebo vody a vďaka tomu dokáže s nízkymi nákladmi zabezpečiť tepelnú pohodu. Elektrinu využíva len na samotný pohon. Pri použití 1 kWh elektrickej energie, na pohon kompresora, možno získať 2- až 5-násobok energie na vykurovanie, ohrev teplej vody alebo chladenie. Dodávatelia elektriny ponúkajú pre domácnosti s tepelným čerpadlom zvýhodnenú tarifu, čo má tiež pozitívny vplyv na náklady domácnosti.

SIEA

V mnohých obciach sa stále nájdu domácnosti, ktoré vykurujú drevom. Dokážu prevádzkové náklady tepelného čerpadla priniesť úsporu aj v tomto prípade?

To závisí od toho, či drevo domácnosť kupuje za bežné trhové ceny, alebo má k dispozícii vlastné zdroje paliva, takpovediac za lacný peniaz. Totiž v období prudkého rastu cien energií vzrástla aj cena palivového dreva a aj peliet. Preto ak sú v dome k dispozícii vhodné skladovacie priestory, je možné pri nákupe tuhých palív využiť množstevné a sezónne zľavy. Priebežný nákup suchého dreva počas vykurovacej sezóny sa môže výrazne predražiť. V prípade, že sa využíva štiepané drevo, napr. z urbáru, treba počítať s priestorom na jeho zásobu približne na 2 roky, aby mohlo dostatočne vyschnúť. K cene dreva treba zarátať aj dopravu. Ceny palív sú za posledné obdobie výrazne v pohybe čo významne ovplyvňuje aj porovnávanie využitia týchto technológií.

V domácnostiach s kotlom, často tieto zariadenia vyžadujú neustálu prítomnosť a ľudskú prácu, regulácia ich výkonu je dosť obmedzená. Ani zďaleka nedokážu prispôsobiť svoj výkon potrebe tepla tak ako tepelné čerpadlá či plynové kotly. Systém je väčšinou navrhnutý ako vysokoteplotný, čo sú staršie vykurovacie systémy s radiátormi. Tepelné čerpadlá pracujú tým efektívnejšie, čím má voda vo vykurovacom systéme nižšiu teplotu. Preto sa v prvom rade odporúčajú pre domácnosti s nízkoteplotným vykurovaním, ako je napríklad podlahové, stenové alebo aj stropné vykurovanie, ktoré sa dá v letných mesiacoch efektívne využiť aj na chladenie. Úsporu vedia tak priniesť hlavne domácnostiam, ktoré v rámci rekonštrukcie menia i typ vykurovacieho systému.

Toto všetko platí, ak porovnávame dve technológie, ktoré pracujú do optimálne navrhnutého vykurovacieho systému pre danú technológiu.

Je v tom teda nejaký háčik?

Pre využitie tejto technológie do nízkoteplotného systému je potrebné do systému doplniť akumulačnú nádrž, ktorá zabezpečí odber tepla v prípade naloženia kotla a umožní nám riadenie dodávky tepla podľa požiadaviek užívateľa na vnútornú teplotu.

Ak sú zohľadnené vyššie uvedené podmienky, tepelné čerpadlo, čo sa týka prevádzkových nákladov, je veľkým konkurentom kotla na biomasu.

Ako sme sa už dozvedeli, inštalácia tepelného čerpadla nie je vždy priamočiara. Novostavby zvyknú mať prípravu na takéto vykurovacie zariadenie, no ako je to s inštaláciou do starších rodinných domov, ak ním chcem nahradiť plynový kotol?

Čo sa týka samotného zapojenia zariadenia do vykurovacieho systému v tom problém nie je. Tak ako bolo povedané, ak má tepelné čerpadlo pracovať čo najúčinnejšie, neoplatí sa spoliehať na klasický vykurovací systém, ktorý vyžaduje vyššiu teplotu vykurovacej vody. Preto nečakajte, že starý kotol jednoducho zameníte za tepelné čerpadlo. Pri tepelnom čerpadle sú ideálne nízkoteplotné veľkoplošné systémy odovzdávania tepla. Tepelné čerpadlá efektívne pracujú aj v kombinovaných systémoch, pri ktorých býva na prízemí inštalované podlahové vykurovanie a na poschodí sú veľkoplošné radiátory.

Na trhu sú k dispozícií aj vysokoteplotné tepelné čerpadlá, alebo čerpadlá s dvojitou kompresiou, ktoré dokážu požadovanú vyššiu teplotu do vykurovacieho systému dodať. Sú však omnoho drahšie a majú aj nižšiu účinnosť výroby tzv. horšie výkonové číslo.

Tepelné čerpadlo by sa nemalo nikdy navrhovať ako náhrada pôvodného zdroja odhadom, ale na základe posúdenia potreby tepla na vykurovanie. Tepelným čerpadlám totiž najviac škodí, ak je ich výkon príliš veľký. Tento návrh by tak mal spracovať odborník.

Pixabay

Ak sa pozrieme na ekonomiku tohto riešenia, koľko zhruba vyjde inštalácia tepelného čerpadla do novostavby pre 4-člennú rodinu v porovnaní s plynovým kotlom?

Hoci sa ceny tepelných čerpadiel postupne znižujú, sú stále vyššie ako pri iných zariadeniach. Preto majú domácnosti záujem získať podporu z projektu Zelená domácnostiam. Príspevky môžu pokryť maximálne 50 % z celkových nákladov na inštaláciu. Z inštalácií podporených z projektu Zelená domácnostiam vyplýva, že priemerné náklady na tepelné čerpadlo vrátane jeho zapojenia a príslušenstva sa pri zariadeniach, ktoré využívajú teplo zo vzduchu pohybujú okolo deväťtisíc eur, pri čerpadlách, ktoré využívajú teplo zo zeme, je to jedenásťtisíc eur a pri čerpadlách využívajúcich teplo z vody je to desaťtisíc eur. Cena tých posledných dvoch nezahŕňa zemné práce súvisiace s ich inštaláciou.

Nespočetne veľa Slovákov však býva v starších rodinných domoch. Ak už teda v domácnosti máme plynový kotol a dom nie je predpripravený na tepelné čerpadlo, zhruba o ako vysokej investícii hovoríme?

Spravidla staršie rodinné domy majú vysokoteplotný radiátorový vykurovací systém, ktorý nie je úplne kompatibilný s bežným tepelným čerpadlom. Ako bolo už spomínané, to má najlepšie prevádzkové podmienky, a aj vie najviac ušetriť, keď pracuje do nízkoteplotného systému. Ale aj v tomto prípade má domácnosť viac možností, ak chce do svojho domu tepelné čerpadlo. Prvá sa odvíja od toho, že domácnosť nemá peniaze na to, aby niečo robila s domom. Chce tepelné čerpadlo. V tomto prípade si môže zaobstarať vysokoteplotné tepelné čerpadlo, alebo čerpadlo s dvojitou kompresiou, ktoré dokážu požadovanú teplotu do vykurovacieho systému dodať. Potrebné je zariadenie s pomerne vysokým výkonom zariadenia v kombinácii s akumulačnou nádobou. Technicky majú tieto čerpadlá aj nižšie SCOP, pre ktoré nemôžu získať finančnú podporu zo štátu. Čiže celá investícia je znášaná domácnosťou a môže sa pohybovať od 8 000 – 15 000 €.

IEA

Existuje nejaká alternatíva?

Ak pôvodný plynový kotol bol v dobrom technickom stave a vedel by pracovať počas tuhej zimy, je možné aj v staršom rodinnom dome využiť nízkoteplotné čerpadlo do tzv. bivalentnej prevádzky. Vtedy tepelné čerpadlo pracuje v prechodných obdobiach s dobrým výkonovým číslom a prípadne v lete môže dom ochladzovať. V zime funkciu výroby tepla preberie pôvodný kotol. Tieto riešenia sú ale len čiastkové a neznižujú nám tepelnú potrebu domu.

My odporúčame najskôr potrebu tepla rodinného domu znížiť a to výmenou okien, zateplením stien, strechy a stropov nad nevykurovanou pivnicou a až potom riešiť zdroj vykurovania, ktorý po takýchto úpravách bude mať určite omnoho nižší požadovaný výkon.

Jedná sa však o pomerne veľkú investíciu, ktorá sa môže pohybovať v niekoľkých desiatkach tisícov eur. V tomto prípade by domom postaveným pred rokom 2013 mohol pomôcť dotačný mechanizmus „Obnov dom“ financovaný z programu Plánu obnovy a odolnosti SR. Viac informácií o projekte je k dispozícii na webovej stránke projektu.

Každé zariadenie v domácnosti vyžaduje aspoň nejakú mieru údržby. Platí to aj pre tepelné čerpadlo?

Aj tepelné čerpadlo, ako každé iné zariadenie, je pri svojej prevádzke znečisťované okolím. Najmä sa to týka vonkajšej jednotky pri čerpadlách vzduch-voda. Pravidelný servis je preto nevyhnutný pre ďalšiu bezporuchovú prevádzku a predĺženie životnosti zariadenia.

Koľko ma takýto servis vyjde?

Každý zásah do tepelného čerpadla má robiť odborník. Pravidelný servis, ktorý v sebe zahŕňa aj základnú údržbu zariadenia je vhodné vykonať aspoň raz za rok a to servisným technikom. Servisná prehliadka by mala zahŕňať funkčnú skúšku a prehliadku zariadenia, najmä kontrolu jeho prevádzky a nastavenia softvéru. Kontrolujú sa jednotlivé časti ako kompresor, výparník, vodné filtre, expanzné nádoby, tesnosti spojov a aj tlaky systému a chladiva. Na záver by nemala chýbať správa o vykonaní servisnej kontroly. Cena za pravidelný odborný servis sa môže pohybovať cca od 100 – 200€ v závislosti od typu a značky zariadenia. Ak je potrebný väčší zásah napríklad vymeniť tesnenia alebo poškodenú časť, môže sa suma za takúto opravu navýšiť.

Pixabay

Koľko mi na inštaláciu tepelného čerpadla prispeje štát?

Rodinné domy sa môžu uchádzať o podporu vo forme poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry s názvom Zelená domácnostiam.

Projekt bude v rokoch 2023 až 2029 financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR, prostredníctvom Programu Slovensko pre časť z cieľa Ekologické Slovensko pre budúce generácie. Zvýšením základnej sadzby o 15% bude zvýhodnená domácnosť pri inštalácií bezemisného zariadenia v oblasti riadenia kvality ovzdušia (oblasti sú vyhlásené každoročne SHMÚ) a tiež domácnosť v ostatných oblastiach, ktorá prestane využívať tuhé palivá. Viac informácií o projekte je k dispozícii na webovej stránke projektu.

Aký záujem o príspevky a dotácie na tepelné čerpadlo SIEA eviduje?

Záujem o poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel z projektu Zelená domácnostiam je vysoký. Po dočerpaní prostriedkov z predchádzajúceho projektu ZD III je v systéme registrovaných približne 4200 žiadostí ktoré, slúžia na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období. Sú to poukážky v hodnote cca 12 miliónov €. Najväčší záujem je o tepelné čerpadlo vzduch-voda v objeme približne 96% žiadostí o tepelné čerpadlo voda-voda má záujem asi 1% žiadateľov a zariadenia zem-voda predstavujú približne 3% žiadostí.

Celkovo v zásobníku evidujeme žiadosti na všetky zariadenia zhruba v hodnote 25,5 mil. €.

Ak všetko sčítame dokopy – úsporu, dotácie, údržbu aj počiatočnú investíciu – zhruba akú návratnosť má investícia do tepelného čerpadla? Uvažujme o bežnej 4-člennej rodine v staršom dome.

Na túto otázku je ťažké odpovedať, vždy je to individuálne. Ako bolo spomenuté predtým, výška investície závisí od variantu, ktorý si domácnosť zvolí. Investične najnáročnejšie, ale aj s najvyššou mierou úspor energie, je určite riešenie komplexnej rekonštrukcie rodinného domu a náhrada pôvodného zdroja za tepelné čerpadlo. Tu má domácnosť možnosť získať aj najvyšší dotačný príspevok zo spomínaných finančných mechanizmov.

Bing Image Creator

Aká je následná životnosť tepelného čerpadla? Najmä v porovnaní s plynovým kotlom.

Pri kvalitných tepelných čerpadlách typu zem-voda a voda-voda vhodných pre rodinné domy sa predpokladá životnosť okolo 20 rokov. Pre typ čerpadla vzduch-voda je deklarovaná životnosť 15 rokov. Najviac namáhanou súčasťou tepelného čerpadla je kompresor. Po jeho výmene môže čerpadlo pracovať ďalej. Na životnosť tepelného čerpadla má zásadný vplyv to, ako často je kompresor zapínaný a či nie je zaťažovaný na maximum neprimerane dlho. Preto je dôležitá kvalitná regulácia a správne nadimenzovanie systému. Plynové kotly majú podobnú životnosť definovanú v rozsahu 15-20 rokov. Podstatné je, aby zariadenie bolo výkonovo navrhnuté optimálne k požiadavkám celého systému. Na skutočnú životnosť oboch zariadení má veľký vplyv údržba a pravidelná kontrola zariadenia.

Podľa SIEA, ktorým skupinám Slovákov táto investícia dáva najväčší zmysel?

Najviac sa rozhodujú pre tepelné čerpadlo vtedy, keď je dom obnovený alebo nový v nízkoenergetickom štandarde a v okolí nie sú rozvody plynu. Teda, ak by si mala takáto domácnosť vyberať medzi vykurovaním elektrinou a tepelným čerpadlom.

A komu naopak takéto vykurovacie zariadenie SIEA neodporúča?

Ak je dom postavený vo vyššom pasívnom štandarde a má veľmi nízku potrebu tepla na vykurovanie, návratnosť vynaložených prostriedkov by mohla prekročiť životnosť zariadenia.

Ale aj v starších rodinných domoch investícia do čerpadla bez predchádzajúceho zateplenia a výmeny okien nie je ekonomicky vhodným riešením.

Bing Image Creator

Dá sa o investícii do tepelného čerpadla uvažovať, aj keď bývam v bytovom alebo panelovom dome?

Ak má byt samostatné podlahové vykurovanie napájané elektrokotlom je na zváženie, podľa výšky prevádzkových nákladov za predchádzajúce obdobie, či sa investícia vyplatí. Vždy je dobré sa poradiť s odborníkom.

Väčšina bytových domov na Slovensku má centrálny rozvod tepla v dome s vysokoteplotným spádom do vykurovacej sústavy tvorenej radiátormi. A to buď z vlastnej domovej kotolne alebo z centrálneho zdroja tepla. Podmienky pre využitie tepelného čerpadla v dome s domovou kotolňou sú rovnaké ako pri rodinnom dome. Základom je znížiť tepelnú potrebu, ak sa jedná o starší bytový dom a až potom zameniť technológiu.

A čo bytové domy napojené na CZT?

Pri domoch napojených na CZT je na strane dodávateľa tepla aby nové technológie zaraďoval do svojej výroby. V praxi čoraz viac, aj s ohľadom na diverzifikáciu zdrojov, evidujeme osadenie tepelných čerpadiel v kotolniach.  Tu ich je možné využiť aj na predohrev vody a tým znížiť prevádzkové náklady.

U novostavieb bytových domov je rovnaká legislatívna požiadavka na energetickú triedu A0 čo predstavuje hodnotu globálneho ukazovateľa primárnej energie nižšiu ako 32 kWh/(m2.a). Je možné s investíciou do tepelných čerpadiel uvažovať pri stavbe v oblasti mimo plynofikácie a mimo okruhu dodávky z CZT.

Ak si Slováci nie sú istí, či sa im inštalácia tepelného čerpadla oplatí a je pre nich vhodná, na koho by sa mali obrátiť?

Pre zorientovanie sa v danej problematike im radi pomôžeme v našich konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU, ktoré nájdete v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach. Zdarma môžu svoje zámery vopred konzultovať aj telefonicky na bezplatnej linke 0800 199 399.

Avšak pre konkrétny návrh je potrebné sa obrátiť na odborníka. Tepelné čerpadlo by sa nemalo nikdy navrhovať ako náhrada pôvodného zdroja odhadom, ale na základe posúdenia potreby tepla na vykurovanie. Tento návrh by tak mal spracovať odborník, ktorý sa bude zaujímať napríklad o to, či bol dom zateplený, ale aj o spôsob odovzdávania tepla do domu. Preto sa oplatí inštaláciu zveriť špecialistom.

Zoznam certifikovaných špecialistov je k dispozícii na webovej stránke Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku.

Článok bol prevzatý z portálu FonTech.sk

V Anglicku spustili najväčšie veterné turbíny na svete

Turbíny vysoké ako televízna veža na Kamzíku s rozpätím bezmála 80 metrov. Najväčšie veterné turbíny na svete uviedli do prevádzky pri pobreží britských ostrovov v blízkosti Liverpoolu.

Veternú farmu vybudovala dánska Dong Energy spolu s PKA a KIRBI A/S. Celkovo 32 veterných turbín s výkonom osem megawattov by malo produkovať dostatok veternej energie na zásobovanie takmer štvrť milióna britských domácností. Ide o vôbec prvé využitie obrích MHI Vestas turbín.

„Rozvíjanie technológií týmto smerom znižuje cenu elektriny z offshore veterných fariem a pomôže viac presadiť offshore veternú energiu všade vo svete,“ povedal Henrik Poulsen, výkonný riaditeľ Dong Energy. Podľa portálu Engadget.com sa spoločnosť rozhodla vybudovať veternú farmu Burbo Bank práve vo vodách Veľkej Británie kvôli štedrej podpore a reguláciám nakloneným obnoviteľným zdrojom.

Londýnska vláda však na spoločnosti podnikajúce vo veternej energetike tlačí, aby hľadali viac spôsobov ako znižovať náklady, ak chcú, aby štedrá podpora zo strany štátu pokračovala, pripomenul The Guardian. A práve snaha znižovať náklady mala byť hlavným dôvodom sa Dong Eenrgy rozhodla vybudovať menší počet rekordne veľkých a výkonných turbín. Ako spoločnosť uviedla, jediná veterná turbína by mala byť schopná produkovať viac energie ako celá Vindeby, prvá veterná offshore farma vybodovaná pred 25 rokmi v Dánsku.

veterne turbiny

Foto: Burbo Bank (Dong Energy)

„Ak sa vrátime v čase o štyri či päť rokov nazad, táto technologická úroveň bola pokladaná za mimoriadne ambicióznu. Teraz však turbíny vidíme reálne zaradené do komerčnej prevádzky. Je veľmi ťažké povedať, kam sa takto napokon dostaneme,“ povedal Benj Sykes, riaditeľ Dong Eenrgy pre veternú energetiku v Británii.

„Hovoríme už o potrebe zvýšiť súčasné rozpätie výkonu turbín na 12GW až 15GW, čo by prispelo k ďalšiemu znižovaniu nákladov. Myslím, že takéto turbíny sa objavia už čoskoro, nevieme však od koho či kedy,“ dodal.

Okrem najväčších veterných turbín na svete by mal byť v najbližších rokoch v Británii prelomený v segmente veternej energetiky i ďalší rekord. Hornsea Project Two síce bude tvorený väčším počtom menších turbín, malo byť však ísť o vôbec najväčšiu offshore veternú farmu v globálnom meradle.

Farmu pri anglickom pobreží bude tvoriť celkovo 300 turbín s inštalovaným výkonom až 1,6 gigawattov. Výstavba komplexu podľa vládnych odhadov vytvorí takmer 2000 pracovných miest a pri prevádzke farmy by malo nájsť zamestnanie dlhodobo až 580 ľudí.

Hornsea Project Two má byť podľa plánov investora hotový do roku 2020 a bude produkovať objem energie, ktorá pokryje spotrebu až 1,6 milióna britských domácností.

Spojené kráľovstvo patrí k dominantným hráčom v oblasti offshore veterných elektrární. Celkový inštalovaný výkon offshore veternej energie v Británii už prevyšuje päť gigawattov. Do piatich rokov by sa mal navyše výkon i vďaka novému megaprojektu zdvojnásobiť.

ZDROJ:

Dong Energy

 

Energeticky nezávislý domček Ecocapsule ide do výroby. Navrhli ho slovenskí architekti

Kapsula, ktorá je plne mobilná a energeticky nezávislá, sa zrodila ako nápad dvojice slovenských architektov, Tomáša Žáčka a Sone Pohlovej. Nápad, ktorý pred dvoma rokmi obletel viaceré svetové médiá však ako senzácia neskončila. Vďaka stovkám záloh a prvým uhradeným zálohám Ecocapsule smeruje do výroby.

„Neboli sme pripravení na takúto reakciu. Začali sme v malom, no teraz musíme náš model prehodnotiť,“ povedal Žáček pre CNN. Dvojica architektov založila firmu Ecocapsule v júni 2015.

Energiu dodávajú veterná turbína a solárne panely

Všetku energiu, ktorú miniatúrny domček potrebuje pre svoje fungovanie, Ecocapsule získava z obnoviteľných zdrojov. Spolieha sa pritom na 4,5-metrovú veternú turbínu s inštalovaným výkonom 750W a 600-wattové solárne panely na svojej streche. Smart Home System pritom podľa predpovede počasia vopred vyhodnocuje, koľko energie veterná turbína a solárne panely vyprodukujú.

Vyprodukovaná energia sa v Ecocapsule skladuje v batérii s kapacitou 10kWh, vďaka ktorej by domček nemal zostať bez prúdu, ani ak produkcii energie z OZE nebude priať počasie. „V prípade dostupnosti sietí sa batérie sa dajú dobiť jednoducho – Ecocapsule má integrovanú káblovú prípojku na 220V,“ povedal pre Energie-portal.sk riaditeľ komunikácie Ecocapsule, Matej Gyárfáš.

„Momentálne intenzívne spolupracujeme s niekoľkými spoločnosťami na zbere a spracovaní dát, potrebných na vyhodnotenie jednotlivých lokalít a časových období roka, aby sme spoľahlivo vedeli predikovať nároky Ecocapsule na jednotlivé zdroje energie. Komplexné informácie budeme mať k dispozícii počas leta tohto roku,“ upresnil Gyárfáš.

Mená dodávateľov solárnych panelov, veterných turbín a batérií nám však kvôli zmluvnej mlčanlivosti prezradiť nemohol. „Tieto informácie budeme môcť zverejniť najskôr v júni tohto roku,“ uviedol Gyárfáš.

Kapsulu ponúkajú za 80 000 eur

Okrem toho, že všetka energia Ecocapsule pochádza z obnoviteľných zdrojov, miniatúrne obydlie má byť po energetickej stránke mimoriadne šetrné. Osvetlenie v ňom zabezpečujú 12V LED žiarovky. Zariadenie domčeka s rozmermi iba 4,45×2,25×2,55 metrov môže byť na požiadanie zákazníka doplnené o miniatúrnu chladničku a práčku.

Vykurovanie Ecocapsule zabezpečuje podlahové kúrenie a obytná kapsula podľa dvojice architektov dokáže poskytnúť komfortné ubytovanie pre dvoch ľudí minimálne do teploty -15 stupňov Celzia. Súčasťou druhej generácie Ecocapsule má byť i vysoko účinná klimatizácia.

Ecocapsule

Obytnú kapsulu bratislavská firma v súčasnosti ponúka za 79 900 eur bez DPH. Po dodaní prvých 50 kusov a rozbehnutí výroby by sa však cena mala o niečo znížiť. Dvojica architektov sa v najbližšej dobe malého záujmu o obytnú kapsulu neobáva.

 „Veľa takých, ktorí cestujú po Amerike, Európe či po Ázii, sa vďaka Ecocapsule nebudú musieť zastavovať v kempe po elektrinu. Nemusia si plánovať cestu, môžu zastaviť kdekoľvek. Takisto majú o domček záujem milovníci prírody. Ak chcú ísť do odľahlých kútov, kde nie je prístup k energiám, je to pre nich riešenie,“ povedala Pohlová v rozhovore pre Denník N.

© PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.

Obnoviteľné zdroje energie pokrývali takmer 17 % spotreby v EÚ

Cieľom Slovenska je dosiahnuť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe do roku 2020 na úrovni 14 %, pričom už v roku 2015 sa dostalo na úroveň 12,9 %.

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie v rámci 28-člennej Európskej únie bol v roku 2015 na úrovni 16,7 %. Vyplýva to z odhadu, ktorý v utorok zverejnil štatistický úrad EÚ Eurostat. V roku 2004, kedy mal Eurostat takéto údaje k dispozícii prvýkrát, bol podiel energie z obnoviteľných zdrojov 8,5 %, čiže do roku 2015 sa takmer zdvojnásobil. Cieľom EÚ je dosiahnuť do roku 2020 podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie na úrovni 20 %.

Jednotlivé štáty EÚ však majú do roku 2020 rôzne ciele vzhľadom na rozdielnu štartovaciu pozíciu, potenciál obnoviteľných zdrojov a ekonomický výkon krajiny. Jedenásť krajín EÚ už svoje ciele splnilo, a to Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Chorvátsko, Taliansko, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Fínsko a Švédsko. Napríklad cieľom Bulharska bolo dosiahnuť do roku 2020 podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe na úrovni 16 %, ale už v roku 2015 sa dostalo na hranicu 18,2 %. Podobne Česko malo za cieľ dostať sa do roku 2020 na úroveň 13 %, ale už v roku 2015 dosiahlo podiel 15,1 %.

Cieľom Slovenska je dosiahnuť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe na úrovni 14 %, pričom už v roku 2015 sa dostalo na úroveň 12,9 %. Blízko k svojmu cieľu je aj Rakúsko, ktoré chce do roku 2020 dosiahnuť podiel 34 %, pričom už v roku 2015 bolo na úrovni 33 %.

Najvyšší podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe malo v roku 2015 Švédsko (53,9 %), po ktorom nasledovali Fínsko (39,3 %), Lotyšsko (37,6 %), Rakúsko (33 %) a Dánsko (30,8 %). Najnižší podiel bol v roku 2015 v Luxembursku a na Malte (zhodne 5 %), v Holandsku (5,8 %), Belgicku (7,9 %) a vo Veľkej Británii (8,2 %).

ZAUJÍMAVOSTI: Desať faktov, ktoré ste možno nevedeli o solárnej energii

Najväčšou výhodou solárnej energie je fakt, že neznečistuje životné prostredie.

Väčšine ľudí asi netreba nijak špeciálne predstavovať, čo je to solárna energia. Je to energia získaná zo slnečného žiarenia a jeden z najdôležitejších zdrojov energie pre všetky živé formy. Na rozdiel od fosílnych palív je to obnoviteľný zdroj energie.Najväčšou výhodou solárnej energie je fakt, že neznečisťuje životné prostredie. Je jedným z najčistejších zdrojov energie. Nevýhodou solárnej energie je skutočnosť, že ju nemožno využívať v noci a množstvo slnečného žiarenia dopadajúceho na Zem závisí od miesta, času, ročného obdobia a konkrétneho počasia.

Nižšie nájdete desať zaujímavých faktov o solárnej energii, ktoré ste možno doposiaľ nepoznali.

  1. Solárna energia pozostáva zo žiarivého tepla a slnečného svetla. Možno ju rozdeliť na aktívnu a pasívnu. Fotovoltaické a solárne termálne kolektory zachytávajúce solárnu energiu sú príkladmi aktívnych solárnych technológií. Pasívne technológie zahŕňajú konštrukčné miestnosti, ktorých úlohou je zlepšovať prúdenie vzduchu a rozdeliť priestor tak, aby doň prenikalo slnečné žiarenie.
  2. Solárna energia má však aj iné využitie. Pomocou fotosyntézy ju premieňajú zelené rastliny na chemickú energiu, ktorá vytvára biologickú hmotu vytvárajúcu fosílne palivá.
  3. Jedným z najvzrušujúcejších spôsobov využitia solárnej energie je jej premena na elektrickú energiu. Môže sa meniť pomocou fotovoltaických technológií (priama metóda) alebo ostať v podobe koncentrovanej solárnej energie (nepriama metóda).
  4. Tepelné skladovacie systémy dokážu skladovať solárnu energiu vo forme tepla. Používajú sa na to rôzne materiály ako kamene, zem či voda.
  5. Ropná kríza v roku 1970 odhalila citlivú stránku fosílnych palív ako potenciálnych zdrojov energie pre celý svet. Už niekedy v tom čase sa tak začal rozmach v sektore zdrojov obnoviteľných energií.
  6. Solárna energia je považovaná za budúcnosť alternatívnych zdrojov energie. Je to najmä z toho dôvodu, že neznečisťuje životné prostredie a pomáha v boji so skleníkovým efektom, ktorý bol vytvorený využívaním fosílnych palív.
  7. Viaceré krajiny využívajú solárnu energiu pri svojich vesmírnych misiách ako pohon vesmírnych lodí.
  8. Na Zem dopadá približne 1 366 wattov priamej solárnej radiácie na jeden meter štvorcový. Najväčší solárny komplex sa v súčasnosti nachádza v indickom meste Kamuthi a v štáte Tamil Nadu.
  9. Solárna energia nie je hlučná. Nemá žiadne pohyblivé časti a jej získavanie si nevyžaduje žiadny dodatočný pohon.
  10. Solárna energia je využívaná už viac ako 2 700 rokov. Už v roku 700 pred naším letopočtom využívali ľudia sklenené okuliare na výrobu ohňa pomocou slnečných lúčov.

Americkí vedci nedávno prekvapili zaujímavým zistením, ktoré by mohlo pomôcť pri skladovaní nahromadenej solárnej energie. V nedávnej štúdii naznačili, že teplo zachytené počas letných dní solárnymi kolektormi by mohlo byť uskladnené v pôde alebo v skalách a v zime by sa využívalo na vykurovanie domácností, čo by odstránilo problém s ročnými obdobiami. Budúcnosť v sektore zdrojov obnoviteľných zdrojov energií zrejme ešte neraz prekvapí.

Pôvodný článok nájdete na TEJTO STRÁNKE

Spravodaj Termovízne merania budov

Na tomto mieste si môžete bezplatne stiahnuť Spravodaj týkajúci sa vykonaných termovíznych meraní a konzultácií počas realizácie projektu Energocoaching česko – slovenského prihraničia. Je určený  všetkým, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v
oblasti znižovania nákladov na bývanie a nových trendov v stavebníctve.

10_Termovízne merania budov

Spravodaj Projekty zamerané na úsporu energie a OZE

Na tomto mieste si môžete bezplatne stiahnuť Spravodaj týkajúci sa podmienok využívania dotácií na obnoviteľné zdroje energie  v nasledovnom programovacom období 2014-2020. Je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti znižovania
nákladov na bývanie a nových trendov v stavebníctve.

09_Projekty zamerané na úsporu OZE

Spravodaj 4 kroky k obnove bytového domu

Na tomto mieste si môžete bezplatne stiahnuť Spravodaj týkajúci sa základných krokov, ktoré treba vykonať počas rekonštrukcie bytových domov. Je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti znižovania nákladov na bývanie a nových
trendov v stavebníctve.

08_4 kroky k obnove bytovky

Obnova budov by mohla pokračovať v nastúpenom trende z posledných piatich rokov

Vláda rokovala o potenciáli energetických úspor, ktoré má priniesť obnova bytových a nebytových budov. Návrh stratégie počíta s tým, že obnova bytov a domov by mohla pokračovať v tempe posledných piatich rokov.

Slovenská vláda minulý týždeň diskutovala o návrhu stratégie obnovy fondu budov, ktorý predložilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Materiál reaguje na článok 4 európskej smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ).

Ten vyžaduje stanoviť dlhodobú stratégiu na mobilizáciu investícií do obnovy vnútroštátneho fondu bytových a nebytových budov. Identifikuje nákladovo efektívne prístupy, opatrenia na podporu hĺbkovej obnovy i perspektívu s cieľom usmerňovať investičné rozhodnutia jednotlivcov, stavebného sektoru a finančných inštitúcií. Taktiež má obsahovať evidenciou podložený odhad očakávaných úspor energie.

V aktualizácii Koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020, ktorá bola odsúhlasená v roku 2012, sa potenciál úspor energie v období 2011 – 2020 odhadol na 15 222,8 TJ.
Podmienky pre stanovenie potenciálu úspor energie sa však odvtedy zmenili.

Potenciál úspor a obnovy po novom

Po novom sa vychádza z opatrení podľa tretieho Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020. V ňom sa predpokladá úspora energie z obnovy bytových a nebytových budov do roku 2030 na úrovni 6 928,6 GWh.

„Po doterajších skúsenostiach a dostatočných formách podpory obnovy bytových budov sa predpokladá, že obnova bytových budov by mala pokračovať v tempe 29 tisíc bytov v bytových domoch a 22 tisíc bytov v rodinných domoch ročne. Obnova takéhoto počtu bytov by mala v roku 2020 zabezpečiť 72,38% podiel obnovy bytových domov a 48,81% podiel rodinných domov,“ uvádza sa v stratégii.

Ministerstvo poukázalo na to, že obnova budov je príležitosťou výrazne prispieť k požadovaným celkovým úsporám energie a potrebnému zníženiu emisií skleníkových plynov. Zároveň znamená významný prínos pre tvorbu pracovných miest, prispieva k zmierňovaniu energetickej chudoby, zvyšovaniu energetickej bezpečnosti a priemyselnej konkurencieschopnosti. Hĺbkovou obnovou budov sa navyše predĺži životnosť budov a zlepšia hygienické podmienky pri ich užívaní.

Mobilizácia investícií

Pokiaľ ide o zdroje investícií do obnovy, v prípade bytových domov sa majú využívať prostriedky z pôvodného fondu JESSICA, financie alokované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP) a tiež vnútroštátne zdroje cez Štátny fond rozvoja bývania. Okrem toho sa využijú aj zdroje z európskych bankových inštitúcií (programy MUNSEFF a SLOVSEFF III) a zo súkromných domácich bankových inštitúcií.

Pri obnove nebytových budov sa počíta predovšetkým s využitím štrukturálnych fondov, obzvlášť Operačného programu Kvalita životného prostredia a IROP 2014 – 2020, ktoré majú smerovať najmä na obnovu budov štátnej správy.

Európska smernica totiž stanovuje príkladnú rolu budov vo vlastníctve a správe štátu pri obnove stavebného fondu (článok 5). Štát má zabezpečiť, aby sa od 1. januára 2014 každoročne obnovili 3 % z celkovej podlahovej plochy vykurovaných alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej správy.

Susedia na súde

Obnovou sa majú dosiahnuť aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, ktoré sú stanovené v smernici 2010/31/EÚ.

Napriek tomu, že štáty ju mali prevziať do svojho právneho poriadku do júla 2012, susedné krajiny Poľsko a Rakúsko tak dosiaľplne nespravili. Európska komisia (EK) preto minulý týždeň podala žaloby na Súdny dvor EÚ. V prípade Poľska tiež navrhla dennú pokutu vo výške 96 720 eur, v prípade Rakúska vo výške takmer 39 593 eur, ktoré by v prípade rozhodnutia súdu v ich neprospech mali krajiny platiť od dňa rozhodnutia až po termín  zosúladenia národných právnych predpisov s európskou smernicou.

Pri návrhu pokuty EK vychádza z niekoľkých faktorov: závažnosti porušenia pravidiel, dĺžky trvania, plošnej sadzby (v súčasnosti na úrovni €650/deň) a tzv. n faktoru, ktorý závisí od výšky
HDP členskej krajiny. Presnú výšku pokuty však v rozsudku stanovuje Súdny dvor.

Kvôli neúplnej transpozícii predmetnej smernice sa už na súde ocitli aj Dánsko a Fínsko. EK navyše skúma aj situáciu v Českej republike, Holandsku, Luxembursku, Slovinsku
a Taliansku, nakoľko ani s ich prevzatím smernice nie je Brusel spokojný.

Zdroj: http://www.energia.sk/tema/elektrina-a-elektromobilita/obnova-budov-by-mohla-pokracovat-v-nastupenom-tempe-16006/13793/?infoservis=1021

Spravodaj Produkciu vodnej energie možno až zdvojnásobiť

Na tomto mieste si môžete bezplatne stiahnuť Spravodaj týkajúci sa využitia vodnej energie pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti znižovania nákladov na bývanie a nových trendov v stavebníctve.

07_Produkciu vodnej energie možno až zdvojnásobiť