Ako postupovať pri vypracovaní žiadosti o príspevok z Plánu obnovy SR?

FÁZA PRÍPRAVY PROJEKTU:

 1. Ako prvé je potrebné vypracovať návrh riešenia nabíjacej infraštruktúry mesta/obce:
  • návrh a opis projektu musí byť navrhnutý v zmysle cieľov definovaných v Pláne obnovy a odolnosti, v súlade s oprávnenými aktivitami a výdavkami, ktoré je možné financovať
  • projekt musí byť v súlade s vypracovaným plánom udržateľnej mobility v príslušnom samosprávnom kraji
  • vypracuje sa opis aktuálneho stavu nabíjacej infraštruktúry v rámci územia mesta a plán jeho rozvoja v horizonte do roku 2026
  • uskutoční sa výber lokalít, opis a stanovenie počtu AC/DC nabíjacích bodov v danej lokalite a návrh logiky rozmiestnenia nabíjacích staníc/bodov v rámci územia žiadateľa (vrátane grafického návrhu)
 2. Z technického hľadiska je potrebné vypracovanie prílohy č. 1 k žiadosti projektového zámeru, čo predstavuje návrh stavebno – technického riešenia.
 3. Vypracovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a povinných prílohv rámci výzvy z plánu obnovy č. 03I04-26-V01, registrácia, vyplnenie a odoslanie žiadosti v ISPO.
 4. Vypracuje sa návrh technickej špecifikácie pre uskutočnenie výberu dodávateľa nabíjacej infraštruktúry.

FÁZA IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU:

 1. Návrh finančného modelu, príprava prevádzkových zmlúv s dodávateľmi služieb.
 2. Implementácia a vypracovanie ročných správ o využívaní nabíjacieho bodu.
Poradíme Vám špičkové a nami overené technológie vyrábané na Slovensku.