Rozhovor o novodobom energetickom fenoméne Slovákov. Koľko mi ušetrí + na čo si dať pozor

Tepelné čerpadlá (TČ) sú jedným z najzaujímavejších riešení, ako sa dá v domácnosti ušetriť na energiách a zároveň znížiť uhlíkovú stopu v domácnosti. Slovenská inovačno-energetická agentúra (SIEA) eviduje vysoký záujem o poukážky na ich inštaláciu, pričom sa bezpochyby jedná o jedno z hlavných ekologických riešení, na ktoré Slováci prechádzajú.

Mnoho Slovákov ale ešte stále nemá jasno v tom, či sa im tepelné čerpadlo oplatí a čo všetko vôbec jeho inštalácia zahŕňa. Prispeje mi na ňu štát? „Skrytým strašiakom“ sa môže v niektorých prípadoch zdať byť životnosť či servisovanie takéhoto vykurovacieho riešenia. Iní si zase nie sú istý, či bude takéto čerpadlo fungovať aj u nich doma. A v neposlednej rade – neexistuje len jeden druh tepelného čerpadla, ktorý je teda práve pre mňa najlepší?

Aby sme zodpovedali tieto a množstvo ďalších otázok, ktoré Slovákom nielen uľahčia rozhodovanie, ale aj hľadanie dotácií a financovania, Portál FonTech.sk sa spojil z expertmi zo SIEA, aby sme ti priniesli tohto veľkého sprievodcu tepelnými čerpadlami. Na naše otázky odpovedali Mária Pevná a Martina Lešinská, ktoré sa zaoberajú odborným poradenstvom aj práve v takýchto otázkach.

Na pravej strane obrázka sa nachádza muž pokladajúci fotovoltické panely, na ľavej strane sa nachádza tepelné čerpadlo.

Unsplash/Pixabay

Čo Slovákov najviac motivuje, aby investíciu do tepelného čerpadla zvážili?

Najväčší rozmach a rast inštalácii TČ šiel ruka v ruke so stavebným „boomom“. Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa sprísnili. Aktuálne môžu získať stavebné povolenie iba novostavby v energetickej triede A0, čo predstavuje pri rodinných domoch hodnotu globálneho ukazovateľa primárnej energie nižšiu ako 54 kWh/(m2.a). Tento parameter je len veľmi ťažko dosiahnuteľný bez využitia obnoviteľného zdroja energie.

Ďalšou takou motiváciou je aj lokalizácia novostavieb, ktoré sa častokrát nachádzajú mimo plynofikovaných oblastí a vybudovanie prípojky plynu by bolo výrazne drahšie. Ľudí odrádza aj vybavovanie pripojenia dvoch energetických médií, teda elektriny a plynu.

Ak sa Slovák rozhoduje, či by mal takúto investíciu zvážiť, v čom spočívajú najväčšie výhody tepelného čerpadla?

V prospech tepelného čerpadla hrá aj jeho združená funkcia. Vie vykurovať, ohrievať teplú vodu a aj chladiť.  Medzi jeho silné stránky patrí bezobslužnosť, jednoduchá regulácia, komfortná obsluha, prevádzka bez emisií a ekologickosť. V porovnaní s čisto elektrickým vykurovaním sú prevádzkové náklady určite nižšie.

Bing Image Creator

Nie všetko je ale rúžové. Ktoré nevýhody hrajú v neprospech tepelného čerpadla?

Nevýhodou sú vyššie investičné náklady v porovnaní s plynovým kotlom, alebo elektrokotlom či s elektrickými rohožami. Pozornosť je potrebné venovať miestu inštalácie vonkajšej jednotky. Čerpadlo je nevyhnutné umiestniť tak, aby nerušilo obyvateľov domu, ani susedov. Určite by nemalo byť v blízkosti okien spálne či detskej izby. Správna orientácia je smerom k voľnému pozemku alebo k ceste. Ak sú vzdialenosti medzi domami malé, možno použiť špeciálne protihlukové kryty. Oplatí sa pritom spoľahnúť na profesionálne riešenia a odporúčania výrobcov zariadenia. Nie je vhodné zavesiť tepelné čerpadlo na stenu obytnej časti domu, pretože sa môžu šíriť vibrácie a hluk.

Ak sa pre takúto investíciu rozhodnem, koľko mi dokáže takéto zariadenie ušetriť oproti kúreniu na plyn, respektíve elektrinu?

Toto inovatívne zariadenie dokáže ušetriť nemalé financie. Teplo na vykurovanie odoberá zadarmo z okolitého prostredia zo vzduchu, zeme alebo vody a vďaka tomu dokáže s nízkymi nákladmi zabezpečiť tepelnú pohodu. Elektrinu využíva len na samotný pohon. Pri použití 1 kWh elektrickej energie, na pohon kompresora, možno získať 2- až 5-násobok energie na vykurovanie, ohrev teplej vody alebo chladenie. Dodávatelia elektriny ponúkajú pre domácnosti s tepelným čerpadlom zvýhodnenú tarifu, čo má tiež pozitívny vplyv na náklady domácnosti.

SIEA

V mnohých obciach sa stále nájdu domácnosti, ktoré vykurujú drevom. Dokážu prevádzkové náklady tepelného čerpadla priniesť úsporu aj v tomto prípade?

To závisí od toho, či drevo domácnosť kupuje za bežné trhové ceny, alebo má k dispozícii vlastné zdroje paliva, takpovediac za lacný peniaz. Totiž v období prudkého rastu cien energií vzrástla aj cena palivového dreva a aj peliet. Preto ak sú v dome k dispozícii vhodné skladovacie priestory, je možné pri nákupe tuhých palív využiť množstevné a sezónne zľavy. Priebežný nákup suchého dreva počas vykurovacej sezóny sa môže výrazne predražiť. V prípade, že sa využíva štiepané drevo, napr. z urbáru, treba počítať s priestorom na jeho zásobu približne na 2 roky, aby mohlo dostatočne vyschnúť. K cene dreva treba zarátať aj dopravu. Ceny palív sú za posledné obdobie výrazne v pohybe čo významne ovplyvňuje aj porovnávanie využitia týchto technológií.

V domácnostiach s kotlom, často tieto zariadenia vyžadujú neustálu prítomnosť a ľudskú prácu, regulácia ich výkonu je dosť obmedzená. Ani zďaleka nedokážu prispôsobiť svoj výkon potrebe tepla tak ako tepelné čerpadlá či plynové kotly. Systém je väčšinou navrhnutý ako vysokoteplotný, čo sú staršie vykurovacie systémy s radiátormi. Tepelné čerpadlá pracujú tým efektívnejšie, čím má voda vo vykurovacom systéme nižšiu teplotu. Preto sa v prvom rade odporúčajú pre domácnosti s nízkoteplotným vykurovaním, ako je napríklad podlahové, stenové alebo aj stropné vykurovanie, ktoré sa dá v letných mesiacoch efektívne využiť aj na chladenie. Úsporu vedia tak priniesť hlavne domácnostiam, ktoré v rámci rekonštrukcie menia i typ vykurovacieho systému.

Toto všetko platí, ak porovnávame dve technológie, ktoré pracujú do optimálne navrhnutého vykurovacieho systému pre danú technológiu.

Je v tom teda nejaký háčik?

Pre využitie tejto technológie do nízkoteplotného systému je potrebné do systému doplniť akumulačnú nádrž, ktorá zabezpečí odber tepla v prípade naloženia kotla a umožní nám riadenie dodávky tepla podľa požiadaviek užívateľa na vnútornú teplotu.

Ak sú zohľadnené vyššie uvedené podmienky, tepelné čerpadlo, čo sa týka prevádzkových nákladov, je veľkým konkurentom kotla na biomasu.

Ako sme sa už dozvedeli, inštalácia tepelného čerpadla nie je vždy priamočiara. Novostavby zvyknú mať prípravu na takéto vykurovacie zariadenie, no ako je to s inštaláciou do starších rodinných domov, ak ním chcem nahradiť plynový kotol?

Čo sa týka samotného zapojenia zariadenia do vykurovacieho systému v tom problém nie je. Tak ako bolo povedané, ak má tepelné čerpadlo pracovať čo najúčinnejšie, neoplatí sa spoliehať na klasický vykurovací systém, ktorý vyžaduje vyššiu teplotu vykurovacej vody. Preto nečakajte, že starý kotol jednoducho zameníte za tepelné čerpadlo. Pri tepelnom čerpadle sú ideálne nízkoteplotné veľkoplošné systémy odovzdávania tepla. Tepelné čerpadlá efektívne pracujú aj v kombinovaných systémoch, pri ktorých býva na prízemí inštalované podlahové vykurovanie a na poschodí sú veľkoplošné radiátory.

Na trhu sú k dispozícií aj vysokoteplotné tepelné čerpadlá, alebo čerpadlá s dvojitou kompresiou, ktoré dokážu požadovanú vyššiu teplotu do vykurovacieho systému dodať. Sú však omnoho drahšie a majú aj nižšiu účinnosť výroby tzv. horšie výkonové číslo.

Tepelné čerpadlo by sa nemalo nikdy navrhovať ako náhrada pôvodného zdroja odhadom, ale na základe posúdenia potreby tepla na vykurovanie. Tepelným čerpadlám totiž najviac škodí, ak je ich výkon príliš veľký. Tento návrh by tak mal spracovať odborník.

Pixabay

Ak sa pozrieme na ekonomiku tohto riešenia, koľko zhruba vyjde inštalácia tepelného čerpadla do novostavby pre 4-člennú rodinu v porovnaní s plynovým kotlom?

Hoci sa ceny tepelných čerpadiel postupne znižujú, sú stále vyššie ako pri iných zariadeniach. Preto majú domácnosti záujem získať podporu z projektu Zelená domácnostiam. Príspevky môžu pokryť maximálne 50 % z celkových nákladov na inštaláciu. Z inštalácií podporených z projektu Zelená domácnostiam vyplýva, že priemerné náklady na tepelné čerpadlo vrátane jeho zapojenia a príslušenstva sa pri zariadeniach, ktoré využívajú teplo zo vzduchu pohybujú okolo deväťtisíc eur, pri čerpadlách, ktoré využívajú teplo zo zeme, je to jedenásťtisíc eur a pri čerpadlách využívajúcich teplo z vody je to desaťtisíc eur. Cena tých posledných dvoch nezahŕňa zemné práce súvisiace s ich inštaláciou.

Nespočetne veľa Slovákov však býva v starších rodinných domoch. Ak už teda v domácnosti máme plynový kotol a dom nie je predpripravený na tepelné čerpadlo, zhruba o ako vysokej investícii hovoríme?

Spravidla staršie rodinné domy majú vysokoteplotný radiátorový vykurovací systém, ktorý nie je úplne kompatibilný s bežným tepelným čerpadlom. Ako bolo už spomínané, to má najlepšie prevádzkové podmienky, a aj vie najviac ušetriť, keď pracuje do nízkoteplotného systému. Ale aj v tomto prípade má domácnosť viac možností, ak chce do svojho domu tepelné čerpadlo. Prvá sa odvíja od toho, že domácnosť nemá peniaze na to, aby niečo robila s domom. Chce tepelné čerpadlo. V tomto prípade si môže zaobstarať vysokoteplotné tepelné čerpadlo, alebo čerpadlo s dvojitou kompresiou, ktoré dokážu požadovanú teplotu do vykurovacieho systému dodať. Potrebné je zariadenie s pomerne vysokým výkonom zariadenia v kombinácii s akumulačnou nádobou. Technicky majú tieto čerpadlá aj nižšie SCOP, pre ktoré nemôžu získať finančnú podporu zo štátu. Čiže celá investícia je znášaná domácnosťou a môže sa pohybovať od 8 000 – 15 000 €.

IEA

Existuje nejaká alternatíva?

Ak pôvodný plynový kotol bol v dobrom technickom stave a vedel by pracovať počas tuhej zimy, je možné aj v staršom rodinnom dome využiť nízkoteplotné čerpadlo do tzv. bivalentnej prevádzky. Vtedy tepelné čerpadlo pracuje v prechodných obdobiach s dobrým výkonovým číslom a prípadne v lete môže dom ochladzovať. V zime funkciu výroby tepla preberie pôvodný kotol. Tieto riešenia sú ale len čiastkové a neznižujú nám tepelnú potrebu domu.

My odporúčame najskôr potrebu tepla rodinného domu znížiť a to výmenou okien, zateplením stien, strechy a stropov nad nevykurovanou pivnicou a až potom riešiť zdroj vykurovania, ktorý po takýchto úpravách bude mať určite omnoho nižší požadovaný výkon.

Jedná sa však o pomerne veľkú investíciu, ktorá sa môže pohybovať v niekoľkých desiatkach tisícov eur. V tomto prípade by domom postaveným pred rokom 2013 mohol pomôcť dotačný mechanizmus „Obnov dom“ financovaný z programu Plánu obnovy a odolnosti SR. Viac informácií o projekte je k dispozícii na webovej stránke projektu.

Každé zariadenie v domácnosti vyžaduje aspoň nejakú mieru údržby. Platí to aj pre tepelné čerpadlo?

Aj tepelné čerpadlo, ako každé iné zariadenie, je pri svojej prevádzke znečisťované okolím. Najmä sa to týka vonkajšej jednotky pri čerpadlách vzduch-voda. Pravidelný servis je preto nevyhnutný pre ďalšiu bezporuchovú prevádzku a predĺženie životnosti zariadenia.

Koľko ma takýto servis vyjde?

Každý zásah do tepelného čerpadla má robiť odborník. Pravidelný servis, ktorý v sebe zahŕňa aj základnú údržbu zariadenia je vhodné vykonať aspoň raz za rok a to servisným technikom. Servisná prehliadka by mala zahŕňať funkčnú skúšku a prehliadku zariadenia, najmä kontrolu jeho prevádzky a nastavenia softvéru. Kontrolujú sa jednotlivé časti ako kompresor, výparník, vodné filtre, expanzné nádoby, tesnosti spojov a aj tlaky systému a chladiva. Na záver by nemala chýbať správa o vykonaní servisnej kontroly. Cena za pravidelný odborný servis sa môže pohybovať cca od 100 – 200€ v závislosti od typu a značky zariadenia. Ak je potrebný väčší zásah napríklad vymeniť tesnenia alebo poškodenú časť, môže sa suma za takúto opravu navýšiť.

Pixabay

Koľko mi na inštaláciu tepelného čerpadla prispeje štát?

Rodinné domy sa môžu uchádzať o podporu vo forme poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry s názvom Zelená domácnostiam.

Projekt bude v rokoch 2023 až 2029 financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR, prostredníctvom Programu Slovensko pre časť z cieľa Ekologické Slovensko pre budúce generácie. Zvýšením základnej sadzby o 15% bude zvýhodnená domácnosť pri inštalácií bezemisného zariadenia v oblasti riadenia kvality ovzdušia (oblasti sú vyhlásené každoročne SHMÚ) a tiež domácnosť v ostatných oblastiach, ktorá prestane využívať tuhé palivá. Viac informácií o projekte je k dispozícii na webovej stránke projektu.

Aký záujem o príspevky a dotácie na tepelné čerpadlo SIEA eviduje?

Záujem o poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel z projektu Zelená domácnostiam je vysoký. Po dočerpaní prostriedkov z predchádzajúceho projektu ZD III je v systéme registrovaných približne 4200 žiadostí ktoré, slúžia na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období. Sú to poukážky v hodnote cca 12 miliónov €. Najväčší záujem je o tepelné čerpadlo vzduch-voda v objeme približne 96% žiadostí o tepelné čerpadlo voda-voda má záujem asi 1% žiadateľov a zariadenia zem-voda predstavujú približne 3% žiadostí.

Celkovo v zásobníku evidujeme žiadosti na všetky zariadenia zhruba v hodnote 25,5 mil. €.

Ak všetko sčítame dokopy – úsporu, dotácie, údržbu aj počiatočnú investíciu – zhruba akú návratnosť má investícia do tepelného čerpadla? Uvažujme o bežnej 4-člennej rodine v staršom dome.

Na túto otázku je ťažké odpovedať, vždy je to individuálne. Ako bolo spomenuté predtým, výška investície závisí od variantu, ktorý si domácnosť zvolí. Investične najnáročnejšie, ale aj s najvyššou mierou úspor energie, je určite riešenie komplexnej rekonštrukcie rodinného domu a náhrada pôvodného zdroja za tepelné čerpadlo. Tu má domácnosť možnosť získať aj najvyšší dotačný príspevok zo spomínaných finančných mechanizmov.

Bing Image Creator

Aká je následná životnosť tepelného čerpadla? Najmä v porovnaní s plynovým kotlom.

Pri kvalitných tepelných čerpadlách typu zem-voda a voda-voda vhodných pre rodinné domy sa predpokladá životnosť okolo 20 rokov. Pre typ čerpadla vzduch-voda je deklarovaná životnosť 15 rokov. Najviac namáhanou súčasťou tepelného čerpadla je kompresor. Po jeho výmene môže čerpadlo pracovať ďalej. Na životnosť tepelného čerpadla má zásadný vplyv to, ako často je kompresor zapínaný a či nie je zaťažovaný na maximum neprimerane dlho. Preto je dôležitá kvalitná regulácia a správne nadimenzovanie systému. Plynové kotly majú podobnú životnosť definovanú v rozsahu 15-20 rokov. Podstatné je, aby zariadenie bolo výkonovo navrhnuté optimálne k požiadavkám celého systému. Na skutočnú životnosť oboch zariadení má veľký vplyv údržba a pravidelná kontrola zariadenia.

Podľa SIEA, ktorým skupinám Slovákov táto investícia dáva najväčší zmysel?

Najviac sa rozhodujú pre tepelné čerpadlo vtedy, keď je dom obnovený alebo nový v nízkoenergetickom štandarde a v okolí nie sú rozvody plynu. Teda, ak by si mala takáto domácnosť vyberať medzi vykurovaním elektrinou a tepelným čerpadlom.

A komu naopak takéto vykurovacie zariadenie SIEA neodporúča?

Ak je dom postavený vo vyššom pasívnom štandarde a má veľmi nízku potrebu tepla na vykurovanie, návratnosť vynaložených prostriedkov by mohla prekročiť životnosť zariadenia.

Ale aj v starších rodinných domoch investícia do čerpadla bez predchádzajúceho zateplenia a výmeny okien nie je ekonomicky vhodným riešením.

Bing Image Creator

Dá sa o investícii do tepelného čerpadla uvažovať, aj keď bývam v bytovom alebo panelovom dome?

Ak má byt samostatné podlahové vykurovanie napájané elektrokotlom je na zváženie, podľa výšky prevádzkových nákladov za predchádzajúce obdobie, či sa investícia vyplatí. Vždy je dobré sa poradiť s odborníkom.

Väčšina bytových domov na Slovensku má centrálny rozvod tepla v dome s vysokoteplotným spádom do vykurovacej sústavy tvorenej radiátormi. A to buď z vlastnej domovej kotolne alebo z centrálneho zdroja tepla. Podmienky pre využitie tepelného čerpadla v dome s domovou kotolňou sú rovnaké ako pri rodinnom dome. Základom je znížiť tepelnú potrebu, ak sa jedná o starší bytový dom a až potom zameniť technológiu.

A čo bytové domy napojené na CZT?

Pri domoch napojených na CZT je na strane dodávateľa tepla aby nové technológie zaraďoval do svojej výroby. V praxi čoraz viac, aj s ohľadom na diverzifikáciu zdrojov, evidujeme osadenie tepelných čerpadiel v kotolniach.  Tu ich je možné využiť aj na predohrev vody a tým znížiť prevádzkové náklady.

U novostavieb bytových domov je rovnaká legislatívna požiadavka na energetickú triedu A0 čo predstavuje hodnotu globálneho ukazovateľa primárnej energie nižšiu ako 32 kWh/(m2.a). Je možné s investíciou do tepelných čerpadiel uvažovať pri stavbe v oblasti mimo plynofikácie a mimo okruhu dodávky z CZT.

Ak si Slováci nie sú istí, či sa im inštalácia tepelného čerpadla oplatí a je pre nich vhodná, na koho by sa mali obrátiť?

Pre zorientovanie sa v danej problematike im radi pomôžeme v našich konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU, ktoré nájdete v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach. Zdarma môžu svoje zámery vopred konzultovať aj telefonicky na bezplatnej linke 0800 199 399.

Avšak pre konkrétny návrh je potrebné sa obrátiť na odborníka. Tepelné čerpadlo by sa nemalo nikdy navrhovať ako náhrada pôvodného zdroja odhadom, ale na základe posúdenia potreby tepla na vykurovanie. Tento návrh by tak mal spracovať odborník, ktorý sa bude zaujímať napríklad o to, či bol dom zateplený, ale aj o spôsob odovzdávania tepla do domu. Preto sa oplatí inštaláciu zveriť špecialistom.

Zoznam certifikovaných špecialistov je k dispozícii na webovej stránke Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku.

Článok bol prevzatý z portálu FonTech.sk