Prezentácia výsledkov projektu Analýza možností využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľsko-slovenskom prihraničí

V dňoch 5. – 7. 5. 2014 sa zamestnanci Eko-Centra, o.z. zúčastnili spolu s členmi Združenia miest a obcí Dolnej Oravy na Informačnom seminári v obci Hrušov (okres Veľký Krtíš),
kde im bola ponúknutá možnosť prezentovať výsledky prebiehajúceho projektu Analýza možností využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľsko-slovenskom prihraničí.

Tohto Informačného seminára sa zúčastnili desiati starostovia z okresu Dolný Kubín, starostovia z okresu
Veľký Krtíš (Hrušov, Vínne) a zástupcovia dvoch Miestnych akčných skupín vykonávajúci svoje aktivity v regióne Hont. Všetkým bol v stručnosti predstavený cezhraničný projekt, ktorý Eko-Centrum, o.z. realizuje s gminou Oswienčim. Následne boli starostom predstavené výstupy z jednotlivých odborných expertíz (voda,
biomasa, bioplyn), ktoré budú tvoriť gro syntetizujúcej Publikácie. Všetkých prítomných prednáška zaujala, najmä možnosti využitia biomasy, ako vhodnej náhrady za uhlie pri vykurovaní obecných budov a rodinných domov. Zástupcovia samospráv vyjadrili potešenie nad tým, že sa našiel niekto, kto by bezplatne rozdal
medzi ľudí tieto informácie a zabezpečil tak osvetu, ktorá je veľmi potrebná, pretože téma znižovania závislosti na neobnoviteľných zdrojoch energie a znižovania nákladov na vykurovanie sa pomaly stáva problémom číslo jedna vo všetkých samosprávach.

V závere prednášky
zamestnanci Eko-Centra, o.z. prisľúbili bezplatné dodanie Publikácie všetkým zúčastneným na Informačnom seminári, ktorí ju ďalej bezodplatne ponúknu obyvateľom svojich obcí.

20140506_085908 20140506_092515 20140506_121518

Na Slovensku vraj nehrozí „bioplynový boom“

Tak to uviedol pre agentúru SITA poverený predseda Správnej rady združenia Potenciál: BIOPLYN Peter Chalmovský, o bioplyne na Slovensku sa oveľa viac hovorí, ako sa realizuje a uvádza do
prevádzky. „Podľa našich odhadov bolo v minulom roku postavených približne 40 bioplynových elektrární s celkovým inštalovaným výkonom nižším ako 40 megawattov. V tomto roku sa taktiež nedá očakávať veľký nárast počtu zrealizovaných bioplynových staníc,“ povedal Chalmovský.

Podľa združenia sa v tomto roku plánuje na Slovensku postaviť celkovo 55 bioplynových staníc s inštalovaným výkonom pod 50 megawattov. “Tieto čísla potvrdzujú konzervatívne odhady spred dvoch rokov a jednoznačne vyvracajú obavy o nekontrolovaný nárast
počtu bioplynových staníc na Slovensku. Nič ako „bioplynový boom“ sa v skutočnosti nekoná a ani nehrozí,“
podotkol Chalmovský.

Investori hľadajú pre svoje projekty výstavby bioplynových staníc najmä staré poľnohospodárske dvory.
“Bioplynové stanice sú prevádzkované vo všetkých regiónoch Slovenska. Určujúcim pre vhodnosť umiestnenia bioplynovej stanice je dostatok biomasy v spádovom okolí približne 30 kilometrov,“ dodal Chalmovský. Biomasou môže byť okrem poľnohospodárskeho odpadu a poľnohospodárskej suroviny aj odpad z
priemyselnej produkcie či komunálny odpad.

Investorom do bioplynovej stanice u nás je spravidla „joint venture“ poľnohospodárskeho podniku a strategického investora v energetike. “Náročná prevádzka bioplynových staníc, ktorá je životne závislá
od nutnosti každoročnej disponibility surovinou za prijateľné ceny, pri už dnes hranične nízkych výkupných cenách za elektrinu, sú veľkou bariérou pre vstup finančných investorov. Z toho dôvodu sa prevádzkovať bioplynovú stanicu rozhodne subjekt, ktorý dlhodobo pôsobí v energetike, kapitálovo silný
poľnohospodár, ktorý získava synergie v rámci svojej výroby, alebo ich kombinácia,“
konštatoval Chalmovský.

Poľsko schválilo dlho očakávaný návrh zákona o OZE

Hlavnú energetickú surovinu v Poľsku tvorí uhlie z vlastných zásob, ktoré sa podieľa na bilancii primárnej energie zhruba 54 % (podľa ropného ekvivalentu Mtoe). Ropa tvorí 27 %, zemný plyn 13 % a OZE 6 %. Preto
Poľská vláda schválila návrh jedného z najviac očakávaných zákonov ostatných rokov v energetike – zákon o obnoviteľných zdrojoch energie.

Závislosť Poľskej republiky od dovozu energetických surovín kontinuálne narastá. Poľské elektrárne nie sú
prispôsobené emisným podmienkam, ktoré požaduje Európska únia a v priebehu štyroch rokov tak bude musieť krajina pristúpiť k odstaveniu starých energetických blokov s celkovým výkonom 6.000 MW, čo je takmer 20% inštalovaného výkonu v krajine.

Krajina sa
zároveň doteraz bránila tlaku EÚ pri znižovaní emisií CO2, nakoľko má na svojom území dostatočné zásoby uhlia. Čierne uhlie sa na prvotných energetických zdrojoch podieľa 41 %, hnedé uhlie tvorí 13 % energetického mixu. V posledných rokoch však vkladá Poľsko nádeje do ťažby kritizovaného bridlicového plynu, no
energetickú sebestačnosť by mohli podľa viacerých priniesť obnoviteľné zdroje energie (OZE).

Podľa celonárodného prieskumu agentúry TNS Polska z marca 2014 požaduje drvivá väčšina Poliakov prijatie razantnejších opatrení v ochrane klímy. Až 88 %
respondentov sa domnieva, že krajina by sa mala zamerať na zabezpečovanie vlastných dodávok energie z OZE. Dôvodom je podľa nich zníženie závislosti od ruských dodávok zemného plynu. Šesťdesiat percent opýtaných súhlasí s tvrdením, že neustála zmena klímy predstavuje potenciálne riziko pre zdravie.

Aj preto poľská vláda schválila začiatkom apríla tohto roka dlho očakávaný návrh zákona o obnoviteľných zdrojoch, v ktorom si stanovila nové dlhodobé ciele vo využívaní OZE a dotácií. Cieľom nového zákona je nielen zníženie nákladov spotrebiteľov, ale aj splnenie
klimatických cieľov EÚ a zvýšenie energetickej sebestačnosti krajiny.

Kľúčovou novinkou v zákone sú tzv. „aukcie lacnej energie“. Vláda má rozhodnúť, koľko energie OZE a z akých zdrojov bude potrebovať a v súlade s týmito kritériami bude vyhlasovať
špeciálne aukcie. Výrobcovia OZE sa budú môcť rozhodnúť, či od budúceho roka zostanú v starom systéme dotácií (tzv. zelené certifikáty), alebo sa budú zúčastňovať aukcií, kde vyhrá ten, kto navrhne najnižšiu cenu energie. Na oplátku predávajúci dostane záruku kupovania takejto energie po dobu 15 rokov, bez
ohľadu na trhové ceny. Cena bude však rásť o úroveň inflácie. Návrh zákona zároveň stanoví strop pre dotácie.

Tento zákon pomôže naplniť energetické ciele EÚ

Poľsko pracuje už takmer dva roky na novom
zákone o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorým by krajina dosiahla zelené energetické ciele EÚ v stanovenom časovom horizonte. Krajina generuje zhruba 90 % elektriny z uhlia a podľa nového zákona by mala v roku 2020 mať 15% energie z obnoviteľných zdrojov. V súčasnosti je to na úrovni 6%. Zároveň musí krajina
splniť pravidlá EÚ týkajúce sa emisií.

Po mnohých diskusiách napokon vláda prišla s novým zákonom, ktorý by mohol krajine zvýšiť energetickú sebestačnosť a naplniť stanovené energetické ciele. Podľa výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov je situácia v
krajine komplikovaná, nakoľko súčasné neisté právne prostredie brzdí nové investície. Predchádzajúci dotačný systém neposkytoval dlhodobé záruky a po novom chce vláda podporovať aj malých výrobcov energie z OZE.

Návrh zákona však musí
schváliť ešte parlament a prezident. Ak tak urobia, účinnosť nadobudne už v budúcom roku.

Zdroj:
http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/poliaci-schvalili-navrh-zakona-o-oze/13051/