Na Slovensku vraj nehrozí „bioplynový boom“

Tak to uviedol pre agentúru SITA poverený predseda Správnej rady združenia Potenciál: BIOPLYN Peter Chalmovský, o bioplyne na Slovensku sa oveľa viac hovorí, ako sa realizuje a uvádza do
prevádzky. „Podľa našich odhadov bolo v minulom roku postavených približne 40 bioplynových elektrární s celkovým inštalovaným výkonom nižším ako 40 megawattov. V tomto roku sa taktiež nedá očakávať veľký nárast počtu zrealizovaných bioplynových staníc,“ povedal Chalmovský.

Podľa združenia sa v tomto roku plánuje na Slovensku postaviť celkovo 55 bioplynových staníc s inštalovaným výkonom pod 50 megawattov. “Tieto čísla potvrdzujú konzervatívne odhady spred dvoch rokov a jednoznačne vyvracajú obavy o nekontrolovaný nárast
počtu bioplynových staníc na Slovensku. Nič ako „bioplynový boom“ sa v skutočnosti nekoná a ani nehrozí,“
podotkol Chalmovský.

Investori hľadajú pre svoje projekty výstavby bioplynových staníc najmä staré poľnohospodárske dvory.
“Bioplynové stanice sú prevádzkované vo všetkých regiónoch Slovenska. Určujúcim pre vhodnosť umiestnenia bioplynovej stanice je dostatok biomasy v spádovom okolí približne 30 kilometrov,“ dodal Chalmovský. Biomasou môže byť okrem poľnohospodárskeho odpadu a poľnohospodárskej suroviny aj odpad z
priemyselnej produkcie či komunálny odpad.

Investorom do bioplynovej stanice u nás je spravidla „joint venture“ poľnohospodárskeho podniku a strategického investora v energetike. “Náročná prevádzka bioplynových staníc, ktorá je životne závislá
od nutnosti každoročnej disponibility surovinou za prijateľné ceny, pri už dnes hranične nízkych výkupných cenách za elektrinu, sú veľkou bariérou pre vstup finančných investorov. Z toho dôvodu sa prevádzkovať bioplynovú stanicu rozhodne subjekt, ktorý dlhodobo pôsobí v energetike, kapitálovo silný
poľnohospodár, ktorý získava synergie v rámci svojej výroby, alebo ich kombinácia,“
konštatoval Chalmovský.