Profil obstarávateľa

Verejné obstarávanie – kompostéry

Eko – Centrum, o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na dodávku 50 ks kompostérov na recykláciu biologicky rozložiteľných odpadov. Viac informácií získajú záujemcovia v Elektronickom kontraktačnom systéme, prostredníctvom ktorého sa celá
súťaž realizuje.

Nižšie prikladáme základné informácie o predmete zákazky.

124

Prieskum trhu – grafický a výpočtový softvér

Eko – Centrum, o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na dodávku grafického a výpočtového softvéru.  Jedná sa o dodanie profesionálneho architektonického programu na vytváranie vizualizácií a kompletných projektov pre návštevníkov, ktorí prejavia záujem o služby expertov. Program by mal byť schopný plynulo prechádzať z 2D  do 3D vizualizácie, vytvárať najrôznejšie rezy, pohľady, vysoko realistické rendre, pracovať s konštrukciami v akomkoľvek pohľade, disponovať interaktívnym výpisom prvkov a na tvorbu, meranie, úpravu a návrh využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Podklady do súťaže si môžu uchádzači stiahnuť v priložených prílohách.

Výzva na predloženie cenových ponúk na
software

Prieskum trhu – grafický návrh, vyhotovenie a umiestnenie 2ks billboardov a 1 ks propagačnej tabule

Eko-Centrum vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na Grafický návrh, vyhotovenie a umiestnenie 2ks billboardov a 1 ks propagačnej tabule. Predmet zákazky je podrobnejšie popísaný v priloženej výzve.

Vyzva_billboard

Prieskum trhu -odborné expertízy

Eko – Centrum, o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk pre vytvorenie troch odborných expertíz. Tieto expertízy budú slúžiť na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v poľsko – slovenskom prihraničí
aj jeho okolí v rámci realizovaného projektu Analýza možností využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľsko – slovenskom prihraničí, podporeného prostredníctvom Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Podklady do súťaže si môžu uchádzači stiahnuť v priložených prílohách.

Vyzva-na-predkladanie-ponuk

Priloha-c-1-Opis-a-technicke-poziadavky-na-zhotovenie-diela

Priloha-c-2-Navrh-na-plnenie-kriterii