Verejné obstarávanie – kompostéry

Eko – Centrum, o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na dodávku 50 ks kompostérov na recykláciu biologicky rozložiteľných odpadov. Viac informácií získajú záujemcovia v Elektronickom kontraktačnom systéme, prostredníctvom ktorého sa celá
súťaž realizuje.

Nižšie prikladáme základné informácie o predmete zákazky.

124