Prieskum trhu – grafický a výpočtový softvér

Eko – Centrum, o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na dodávku grafického a výpočtového softvéru.  Jedná sa o dodanie profesionálneho architektonického programu na vytváranie vizualizácií a kompletných projektov pre návštevníkov, ktorí prejavia záujem o služby expertov. Program by mal byť schopný plynulo prechádzať z 2D  do 3D vizualizácie, vytvárať najrôznejšie rezy, pohľady, vysoko realistické rendre, pracovať s konštrukciami v akomkoľvek pohľade, disponovať interaktívnym výpisom prvkov a na tvorbu, meranie, úpravu a návrh využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Podklady do súťaže si môžu uchádzači stiahnuť v priložených prílohách.

Výzva na predloženie cenových ponúk na
software