Prieskum trhu – grafický návrh, vyhotovenie a umiestnenie 2ks billboardov a 1 ks propagačnej tabule

Eko-Centrum vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na Grafický návrh, vyhotovenie a umiestnenie 2ks billboardov a 1 ks propagačnej tabule. Predmet zákazky je podrobnejšie popísaný v priloženej výzve.

Vyzva_billboard