všetko čo sa týka firmy EKC

ČOV Čadca

Generálny dodávateľ technológie

Ukončené v roku 1995

Investičný objem – 12 mil. Sk

Investor – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, šš. p. ŽŽilina

ČOV Trnava

Generálny dodávateľ

Ukončené v roku 1997
Investičný objem – 166 mil. Sk
Investor – Západoslovenské vodárne a kanalizácie, šš. p. Bratislava

Vodné dielo Žilina

Generálny dodávateľ technológie

Ukončené v roku 1997
Investičný objem – 27 mil. Sk
Investor – Austrian Energy Wien

ČOV ŽŽiar nad Hronom

Generálny dodávateľ technológie

Ukončené v roku 1994

Investičný objem – 32 mil. Sk
Investor – Stredoslovenské
vodárne a kanalizácie, šš.p. Banská Bystrica

ČOV Brake (Nemecko)

Generálny dodávateľ technológie

Ukončené v roku 1996
Investičný objem – 6,7 mil. Sk
Investor – Peter Deitert, Puchheim

ČOV Martin – Vrútky

Generálny dodávateľ technológie

Ukončené v roku 1993.
Investičný objem – 35 mil. Sk.
Investor – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, šš. p.
ŽŽilina