ČOV Trnava

Generálny dodávateľ

Ukončené v roku 1997
Investičný objem – 166 mil. Sk
Investor – Západoslovenské vodárne a kanalizácie, šš. p. Bratislava