Vodné dielo Žilina

Generálny dodávateľ technológie

Ukončené v roku 1997
Investičný objem – 27 mil. Sk
Investor – Austrian Energy Wien