ČOV Čadca

Generálny dodávateľ technológie

Ukončené v roku 1995

Investičný objem – 12 mil. Sk

Investor – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, šš. p. ŽŽilina