ČOV Brake (Nemecko)

Generálny dodávateľ technológie

Ukončené v roku 1996
Investičný objem – 6,7 mil. Sk
Investor – Peter Deitert, Puchheim