ČOV ŽŽiar nad Hronom

Generálny dodávateľ technológie

Ukončené v roku 1994

Investičný objem – 32 mil. Sk
Investor – Stredoslovenské
vodárne a kanalizácie, šš.p. Banská Bystrica