Stretnutie projektových partnerov v Oravskom Podzámku

Dňa 15.5.2014 prebehlo pracovné stretnutie partnerov projektu Analýza možností využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľsko -slovenskom prihraničí v priestoroch vedúceho partnera, Eko-Centrum, o.z.

Pracovné stretnutie pozostávalo z predstavenia draft verzie obsahu Publikácie cezhraničnému partnerovi z gminy Osvienčim. Spoločne sa diskutovalo o textovom znení a o grafickom doplnení textov prostredníctvom obrázkov. Najdôležitejším výstupom z tohto stretnutia bolo to, že sa nám
podarilo z troch odborných expertíz vybrať tie najdôležitejšie informácie a najzaujímavejšie zistenia. Tieto budú následne preložené do poľského jazyka a prehľadne spracované do jednej viacstranovej dvojjazyčnej Publikácie, ktorú bezplatne rozdistribuujeme širokej verejnosti na slovenskej a poľskej časti
hranice.

20140515_105219 20140515_105642 20140515_105652