Oravská vodárenská spoločnosť úspešne využíva hydroenergetický potenciál vodovodu

Oravská vodárenská spoločnosť (OVS) uviedla do riadnej prevádzky počas uplynulých šiestich rokov budovaný systém deviatich turbín na šiestich miestach prívodného potrubia oravského skupinového vodovodu, ktorý
zásobuje pitnou vodou celý región. Využíva tak jeho veľký hydroenergetický potenciál.

„Tieto dômyselné malé vodné elektrárne významne prispievajú k zlepšovaniu našich hospodárskych výsledkov. Predovšetkým nám vytvárajú potrebné finančné zdroje
na ďalšie rozvojové investície a v neposlednom rade nám pomáhajú výrazne tlmiť možný prudký nárast ceny vody,“
uviedol pre TASR generálny riaditeľ OVS Milan Ďaďo.

Výrobno-technický riaditeľ OVS Jozef Revaj spresnil, že celá investícia stála
viac ako 800.000 eur s ročným výnosom 200.000 eur a približne štvorročnou návratnosťou. „Využili sme existujúce objekty vodojemov či chlórovacej stanice a potrubný systém, do ktorého sme po nevyhnutnej úprave osadili čerpadlá fungujúce v turbínovom chode na výrobu elektrickej energie,“
vysvetlil.

„Pitná voda tak či tak neustále preteká potrubím, no takýmto spôsobom prináša dvojaký úžitok. Základom je, že sme na Orave stretli skvelých ľudí presvedčených, že im takéto niečo prinesie osoh a venujú sa systémovo využitiu
prirodzeného hydroenergetického potenciálu potrubia skupinového vodovodu,“
dodal Ľubomír Špaňúr, konateľ spoločnosti MicroStep-Energo dodávajúcej technológiu.

Zdroj:
http://www.energia.sk/spravodajstvo/obnovitelne-zdroje/na-orave-intenzivne-vyuzivaju-hydroenergeticky-potencial-vodovodu/13294/?infoservis=983