ČOV Martin – Vrútky

Generálny dodávateľ technológie

Ukončené v roku 1993.
Investičný objem – 35 mil. Sk.
Investor – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, šš. p.
ŽŽilina