Slovenskí vedci vyvinuli nové bioplasty, ktoré sa rozložia aj v pôde či vo vode

Bioplasty zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave majú „druhú generáciu“. Profesor Pavel Alexy a jeho tím z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie biodegradovateľné plasty inovoval a požiadal o ďalší patent.

Biodegradovateľné plasty budú vďaka vynálezu slovenských vedcov ešte ekologickejšie. Na ich výrobu poslúži použitý fritovací olej a po dobe svojej životnosti sa budú môcť rozkladať nielen na priemyselnom komposte, ale aj na poli či vo vode.

Základom prvej generácie bioplastov, ktoré vedci STU vyvinuli, sú dve zložky – kyselina polymliečna, ktorá sa vyrába zo škrobu a  polyhydroxybutyrát produkovaný baktériami. Stačí Baktériám stačí ako živinu poskytnúť cukor.

Tento bioplast je už v súčasnosti chránený ako úžitkový vzor v SR, je podaná patentová prihláška a patent získal v Európe a v niekoľkých ázijských krajinách. Teraz však na patentové úrady mieri nová prihláška – nabioplast druhej generácie.

Bioplasty sa rozložia aj v mori

„Keď hovoríme o  bioplastoch, rozumieme buď plast vyrobený z obnoviteľných zdrojov surovín alebo biologicky rozložiteľné plasty. Pre prírodu sú, samozrejme, najpriaznivejšie tie, ktoré sú aj z obnoviteľných surovín aj biologicky rozložiteľné, teda nepretrvávajú v prírode ako odpad desiatky rokov. A také sú naše bioplasty,“ vysvetľuje profesor Alexy.

Foto: Profesor Alexy. Zdroj: STU

Bioplasty druhej generácie majú z hľadiska svojho environmentálneho dopadu ďalšie bonusy. Ako zdroj polyhydroxybutyrátu môže poslúžiť použitý fritovací olej, ktorý je dnes nebezpečným odpadom.

„Navyše sa tento bioplast už nerozkladá len v  podmienkach priemyselného kompostu, teda pri teplote 50 a viac stupňov, ale aj v podmienkach domáceho kompostu pri teplote  20 – 30 stupňov a testujeme rozloženie v bežnej pôde a v morskej vode, kde, zdá sa, tiež dokáže degradovať. To môže byť veľkým prínosom, keďže vieme, ako sú naše moria plné plastového odpadu,“ hovorí Alexy.

Kým pri vývoji bioplastu prvej generácie spolupracoval profesor Alexy najmä so Slovenskou akadémiou vied, tento raz intenzívne bolo do spolupráce zapojené brnianske VUT. Tamojší vedci totiž vyvinuli technológiu práve na spracovanie odpadových olejov na polyhydroxytbutyrát.

Dizajnéri už bioplasty využívajú

Tím STU intenzívne spolupracuje s firmami a univerzitami aj pri hľadaní možností ako vynález využiť v praxi. Jednou z ciest  má byť komerčné využitie v spolupráci s výrobcami plastových nádob, príborov, obalových fólií či mučovacích fólií, ktoré sa v poľnohospodárstve kladú na polia, aby udržiavali vlhko a bránili rastu buriny.

„Druhou cestou sú originálne aplikácie v oblasti dizajnu a módy. Chemici tu spolupracujú s dizajnérmi z craftingplastics! studio,“ informovala STU.

Ich nápad využiť bioplasty pri tvorbe rámov slnečných okuliarov získal už Národnú cenu za dizajn 2017 v kategórií Dizajn s pridanou hodnotou. O biodegrdovateľných okuliaroch sme n Odpady-portal.sk priniesli viac v tomto článku.

„Už na škole ma zaujímala práca s udržateľným materiálom. Keď sme spojili s profesorom Alexym, umožnil nám s bioplastom experimentovať,“ hovorí Vlasta Kubušová z craftingplastics! studio.

Foto: Výrobky z bioplastu. Zdroj: STU

„Rozhodli sme sa vyskúšať, do akých aplikácií s dlhšou životnosťou by sa dal použiť. Začali sme s fashion doplnkami, keďže módny priemysel sa považuje za druhý najznečisťujúcejší po ropnom,“ doplnila.

Biodegradovateľné plasty aj v medicíne

Po tom, čo sa dizajnéri zamerali na výrobu pršiplášťov a okuliarových rámov, teraz pracujú na prototypoch nábytku, najmä stoličiek a interiérových doplnkov, termopohárov na kávu použití, zubných kefiek či  ďalších módnych doplnkov, ako sú tašky či textílie.

Treťou cestou pre využitie majú byť medicínske výrobky. Tím STU preto už spolupracuje s Lekárskou fakultou UK a odborníkmi na vývoj implantátov z Technickej univerzity v Košiciach.

„Z bioplastov môžu byť dočasné implantáty pri riešení komplikovaných zlomenín. Výskum prebieha aj v oblasti tkaninového inžinierstva, v laboratóriách by mohli rásť celé náhradné orgány na biopodklade, ktorý sa postupne rozloží,“ informovala STU.

Zdroj: odpady-portal.sk