Medzinárodné konferencie

V rámci realizácie projektu sme zorganizovali dve medzinárodné konferencie s účasťou významných aktérov v oblasti odpadového hodpodárstva a nakladania s odpadom. Záujem o konferencie na túto tému bol vyšší ako sa pôvodne očakávalo. Nižšie uvádzame správy z ich realizácie.

Nič sa nenašlo

Sorry, no posts matched your criteria