Podmienky poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

SAŽP minulý týždeň zverejnila podmienky, za akých budú môcť majitelia rodinných domov požiadať o dotáciu na ich obnovu. Získať ju môžu aj na rekonštrukcie, ktoré sa už začali alebo sa začnú v najbližšom čase, hoci to má isté obmedzenia a riziká.

  • Počas najbližších štyroch rokov sa má obnoviť 30-tisíc domov.
  • Peniaze sa budú prideľovať na jeseň po vyhlásení výzvy na základe poradia pri podaní žiadosti.
  • Výška dotácie sa bude odvíjať od energetických úspor, najviac je 19-tisíc eur bez DPH.
  • Až 95 percent nákladov môžu získať viacdetné rodiny, samoživitelia a domácnosti, v ktorých býva zdravotne postihnutá osoba.
  • Neistota v súvislosti s budúcnosťou zemného plynu spôsobila, že z projektu možno na poslednú chvíľu vypadnú dotácie na plynové kotly, naopak, pribudne kúrenie peletami.

Štátny príspevok sa bude týkať len domov skolaudovaných pred rokom 2013. Žiadatelia ich musia užívať primárne na bývanie.

Rozhodujúcou pre určenie výšky príspevku je energetická úspora. Na jej overenie bude slúžiť energetická certifikácia pred a po rekonštrukcii.

Viacdetné rodiny, matky a otcovia samoživitelia a domácnosti, v ktorých žije zdravotne postihnutá osoba, môžu získať až 95 percent sumy, najviac vo výške 18-tisíc eur aj s DPH. Teoreticky im teda stačí doložiť z vlastného aj necelých tisíc eur.

Prvých 4-tisíc domov môže získať dotáciu už tento rok, ministerstvo počíta, že na to dostane približne 65 miliónov eur. Budúci rok to už môže byť dvojnásobok. Väčšinu, až 50 miliónov eur, si rezort vyhradil práve pre sociálne znevýhodnené skupiny.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá v mene ministerstva životného prostredia celý projekt zastrešuje, nakoniec upustila od požiadavky, aby dodávateľské firmy boli certifikované.

Bez projektanta, ktorý pripraví všetky potrebné doklady, sa však väčšina žiadateľov nezaobíde. Náklady na neho je možné zahrnúť do oprávnených nákladov, najviac do výšky 1700 eur.

Vyžadovať sa bude napríklad energetické hodnotenie pred a po rekonštrukcii. Európska únia totiž dáva na obnovu slovenských rodinných domov peniaze preto, aby sa šetrilo energiami a vypúšťalo sa menej škodlivého dymu z vykurovania tuhým palivom.

S rekonštrukciou domu je možné začať podľa zverejnených technických špecifikácií už teraz a o uhradenie požiadať neskôr. Výzvu, do ktorej sa treba prihlásiť, zverejní SAŽP najskôr v júli.

Žiadateľ však v takom prípade riskuje, že do vyhlásenia výzvy sa technické špecifikácie budú meniť. Rizikom sú napríklad výmeny plynových kotlov za nové – Európska únia totiž v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu prehodnocuje postoj k zemnému plynu.

SAŽP vyslovene odporúča inštalovať všade tam, kde je to možné, radšej solárne panely a tepelné čerpadlá.